Društva

Društvo žena "Amalija Kranjec", Sveta Marija

predsjednik: Đurđica Slamek
tajnik:Gordana Hunjadi
podpredsjednik: Magdalena Kvakan i Nevenka Hunjadi

 

Društvo žena "Amalija Kranjec" osnovano je 16.02.1997. godine na inicijativu Magdalenu Kvakan i Marije Frančić. Uruga organizira priredbe "Mali pjevači i manekeni", priredbe darivanja djece povodom Nikolinja, proslave "Dana majki" te humanitarne priredbe. Pored priredbi udruga organizira fašničku povorku, a sa djecom sudjeluje na "Dječjim ljetnim igrama" ili ja njihov organizator. Osim aktivnosti usmjerenih prema djeci članice udruge sudjeluju na "Međimurskom festivalu sportske rekreacije žena", uređuje parkove u mjestu, tjedno održavaju sekciju ručnih radova. Udruga djelomično financira Općina Sveta Marija dok dodatne prihode osigurava donacijama i organizacijom proslave "Dana žena". Mnogobrojno članstvo udruge uvijek je spremno na bilo kakve aktivnosti koje su usmjerene za boljitak mjesta i njihovih žitelja.
.............................................................................................................


Društvo žena Donji Mihaljevec
, Donji Mihaljevec

predsjednik:Anica Skoliber
tajnik:
podpredsjednik:
.............................................................................................................


DVD Sveta Marija
, Sveta Marija

predsjednik: Ivan Pavlic
tajnik: Dražen Šulj
podpredsjednik: Ivan Kedmenec
web:
http://www.dvdsm.svetamarija.hr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U sklopu DVD-a djeluje interventna jedinica od 20 clanova. Za rad sa vatrogasnom mladeži zaduženi su: Andreas Lisjak, Nenad Štrok i Mihajlo Pongrac. Rad sa djecom jedan je od prioriteta DVD-a Sveta Marija, tako da danas u društvu imamo 60 mladih clanova koji su podjeljeni u 6 natjecateljskih desetina. Isto tako u sklopu DVD-a Sveta Marija imamo formirane dvije natjecateljske desetine, koje se natjecu u kategoriji "seniori A", jednu desetinu u kategoriji "seniora B", desetinu veterana te žensku desetinu. Ukupno u u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Marija djeluje 11 natjecateljskih desetina što čini broj od 110 vatrogasaca.
............................................................................................................


DVD Donji Mihaljevec
, Donji Mihaljevec

predsjednik:Zdravko Kranjec
tajnik:
DVD Donji Mihaljevec osnovan je 28. ožujka 1926. godine. Prvi predsjednik društva bio je Đuro Igrec, tajnik Ivan Balent. DVD Donji mihaljevec tada je brojio 29 članova. Danas društvo ima 55 članova. Društvo djeluje na području mjesta Donji Mihaljevec i šire. Društvo se bavi humanom djelatnošću na zaštiti od požara. Udruženo je u zajednicu Općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava. DVD posjeduje kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme, agregat rozenbalier te njanužniju opremu za gašenje požara.
................................................................................................


Kulturno umjetničko društvo "Ivan Mustač - kantor"
, Sveta Marija

predsjednik: Branko Tokar
tajnik: 
blagajnik:

web: http://kud.svetamarija.hr

 

KUD Ivan Mustač Kantor

Trg bana Jelačića 1

40326 Sveta Marija

 

.................................................................................................


Lovačko društvo "Patka
", Sveta Marija

predsjednik: Josip Mihalac
tajnik:Antun Kedmenec 
podpredsjednik :
posljednja promjena: 31. 12. 2013.