Udruge

Udruga za informatiku, bežične mreže i napredne tehnologije
SMWireless, Sveta Marija


predsjednik: David Štefić
tajnik: Igor Mustač
podpredsjednik: Goran Peter
e-mail: smwireless@smwireless.hr
web: http://www.smwireless.hr
..............................................................................................................................................

Klub ljubitelja prirode "Ranč", Donji Mihaljevec


predsjednik: Mario Mustač
tajnik:
podpredsjednik: Denis Pongrac
e-mail: web:

opis: Osnovni sadržaj djelatnosti Klub ljubitelja prirode "Ranč" je organiziranje aktivnog provođenja slobodnog vremena građana, posebno djece, te program za obitelj i djecu, organiziranje sportsko, rekreativnih programa za građane, a posebno za djecu i mladež, realizacija programa vezano uz zaštitu okoliša, obavlja i ostale djelatnosti propisane člankom 9 Statuta Udruge.
..............................................................................................................................................

Udruga umirovljenika Međimurske županije
, Sveta Marija

predsjednik: Antun Pavlic
tajnik:Josip Frančić
podpredsjednik:

e-mail:
web:

opis: Podružnica djeluje u naseljima: Sveta Marija, Donji Mihaljevec i Čukovec. Podružnica djeluje od 1946. godine, danas broji 562 člana. Podružnica umirovljenika Sveta Marija je nevladina i nestranačka udruga i dobrovoljni je oblik udruživanja umirovljenika radi zaštite i promicanja prava te zajedničkih interesa, materijalnih socijalnih i humanitarnih ciljeva. U svom radu i djelovanju Podružnica se služi demokratskim i zakonskim propisima.Podružnica organizira razne izlete, druženja kao i pomoć socijalno ugroženim članovima, bolesnim, nemoćnim i usamljenim članovima. Brine se o učlanjenju umirovljenika u Podružnicu kao i o naplati članarine.
..............................................................................................................................................

KLA "Zdravi život", Sveta Marija

predsjednik: Marija Štrok
tajnik: Stjepan Duhović
podpredsjednik: Željko Balent
e-mail:
web:

opis: KLA: "Zdravi život" Sveta Marija osnovan je 25. kolovoza 1990. god. Cilj osnivanja kluba liječenih alkoholičara bio je da se u njemu okupljaju osobe liječene i osobe koje se žele liječiti od pijenja alkohola, zajedno sa članovima svojih obitelji. U početku klub broji 10 obitelji dok je iz godine u godinu taj broj rastao. Glavni inicijator za osnivanje kluba liječenih alkoholičara bili su naši mještani koji su bili uključeni u klubove gdje su privremeno boravili ili su bili uključeni u klubove po radnim organizacijama Ovim putem zahvaljujemo se svima koji nam na bilo koji način pomažu, da ovaj klub djeluje na našoj Općini!
   
posljednja promjena: 31. 12. 2013.