Telefonski imenik

A-K L-Ž


A
Antolić Ivan 660-743 Maršala Tita 74 Donji Mihaljevec
Antolić Kata 660-804 Mirka Dvorskog 10 Sveta Marija

B
Babić Marica 660-270 Andrije Habuša 9 Sveta Marija
Bafkari Emši 660-815 Matije Gupca 3 Sveta Marija
Balažin Drago 660-394 Vladimira Nazora 42 Sveta Marija
Balažin Drago 660-816 Glavna 54 Sveta Marija
Balažin Eduard 660-349 Glavna 22 Sveta Marija
Balažin Ivan 660-404 Vladimira Nazora 40 Sveta Marija
Balent Nevenka 660-844 Andrije Habuša 15 Donji Mihaljevec
Balent Stjepan 660-535 Čakovečka 6 Donji Mihaljevec
Balent Vladimir 660-070 Kolodvorska 24 Donji Mihaljevec
Ban Ana 660-752 Trg bana Jelačića 5 Sveta Marija
Ban Edo 660-244 Kolodvorska 19 Sveta Marija
Ban Franciska 660-118 Kolodvorska 13 Sveta Marija
Ban Franjo 660-176 Kolodvorska 17 Sveta Marija
Ban Franjo 660-795 Andrije Habuša 44 Sveta Marija
Ban Ivan 660-288 Andrije Habuša 44 Sveta Marija
Ban Zdravko 660-431 Matije Gupca 5 Sveta Marija
Barić Ivan 660-225 Mije Hunjadi 26 Sveta Marija
Barić Ivan 660-342 Glavna 29 Sveta Marija
Barić Marijan 660-370 Glavna 45 Sveta Marija
Barić Matija 660-780 Palih Boraca 36 Donji Mihaljevec
Barić Zdravko 660-345 Glavna 8 A Sveta Marija
Barić Zdravko 660-761 Cvjetna 3 Sveta Marija
Barlović Danica 660-164 Glavna 87 Sveta Marija
Barth Darinka 660-722 Andrije Habuša 9 Sveta Marija
Bartolić Antun 660-602 Maršala Tita 7 Donji Mihaljevec
Bartolić Drago 660-086 Maršala Tita 72 Donji Mihaljevec
Bartolić Đurđa 660-794 Palih Boraca 26 Donji Mihaljevec
Bartolić Edo 660-512 Trg Slobode 27 Donji Mihaljevec
Bartolić Eduard 660-577 Andrije Habuša 47 Donji Mihaljevec
Bartolić Franjo 660-089 Maršala Tita 72 Donji Mihaljevec
Bartolić Ivan 660-013 Andrije Habuša 26 Sveta Marija
Bartolić Ivan 660-552 Franje Bartolića 6 Donji Mihaljevec
Bartolić Ivan 660-554 Franje Bartolića 2 Donji Mihaljevec
Bartolić Ivan 660-788 Palih Boraca 18 Donji Mihaljevec
Bartolić Ivan 660-819 Ivana Žbulja 5 Donji Mihaljevec
Bartolić Ivica 660-592 Andrije Habuša 23 Donji Mihaljevec
Bartolić Josip 660-133 Andrije Habuša 55 Donji Mihaljevec
Bartolić Josip 660-737 Čakovečka 14 Donji Mihaljevec
Bartolić Josip 660-830 Čakovečka 35 Donji Mihaljevec
Bartolić Josip, Abart 660-500 Čakovečka 35 Donji Mihaljevec
Bartolić Marija 660-733 Mije Hunjadi 18 Sveta Marija
Bartolić Mario 660-747 Maršala Tita 65 Donji Mihaljevec
Bartolić Mijo 660-155 Andrije Habuša 31 Sveta Marija
Bartolić Mijo 660-507 Ivana Žbulja 3 Donji Mihaljevec
Bartolić Mijo 660-612 Maršala Tita 55 Donji Mihaljevec
Bartolić Milan 660-607 Maršala Tita 3 Donji Mihaljevec
Bartolić Rok 660-506 Ivana Žbulja 2 Donji Mihaljevec
Bartolić Stjepan 660-685 Franje Bartolića 7 A Donji Mihaljevec
Bartolić Stjepan 660-717 Palih Boraca 38 Donji Mihaljevec
Bartolić Stjepan 660-766 Maršala Tita 70 Donji Mihaljevec
Bartolić Tomislav 660-549 Čakovečka 3 Donji Mihaljevec
Bartolić Vladimir 660-580 Andrije Habuša 53 Donji Mihaljevec
Bartolić Zvonko 660-084 Maršala Tita 1 Donji Mihaljevec
Beliga Josip 660-331 Glavna 41 Sveta Marija
Belovari Franjo 660-426 Braće Kanižaj 9 Sveta Marija
Belovari Jelena 660-205 Kolodvorska 33 Sveta Marija
Belovari Matija 660-023 Marka Kovača 2 Sveta Marija
Belovari Stjepan 660-456 Braće Radića 20 Sveta Marija
Benc Milan 660-843 Kolodvorska 46 Sveta Marija
Benko Katarina 660-258 Katarine Zrinski 17 Sveta Marija
Blagus Ivan 660-312 Ivana Žbulja 30 Sveta Marija
Blagus Mijo 660-313 Ivana Žbulja 32 Sveta Marija
Blagus Milena 660-231 Mije Hunjadi 29 Sveta Marija
Blagus Mirjana 660-682 Pavleka Miškine 1 Sveta Marija
Blagus Nenad i Ksenija 660-443 Cvjetna 6 Sveta Marija
Bobić Franjo 660-412 Pavleka Miškine 11 Sveta Marija
Bobić Josip 660-420 Pavleka Miškine 13 Sveta Marija
Bobić Zdravko 660-419 Pavleka Miškine 1 E Sveta Marija
Bobić Štefanija 660-230 Mije Hunjadi 35 Sveta Marija
Bogdanić Zdenko 660-545 Čakovečka 52 Donji Mihaljevec
Božek Ivan, Telefax 660-163 Glavna 56 Sveta Marija
Božić Ana 660-786 Andrije Habuša 17 Sveta Marija
Briševac Zvonko 660-264 Omladinska 6 A Sveta Marija
Buković Katarina 660-566 Maršala Tita 68 Donji Mihaljevec
Buković Slavko 660-562 Palih Boraca 28 Donji Mihaljevec
Buković Zdravko 660-127 Maršala Tita 68 Donji Mihaljevec

C
Carević Dragutin 660-481 Trg bana Jelačića 15 Sveta Marija

Č
Čanaki Dragutin 660-160 Ivana Žbulja 17 Sveta Marija
Čapo Aleksa 660-317 Ivana Žbulja 8 Sveta Marija
Čavec Rudolf 660-686 Čakovečka 56 Donji Mihaljevec

D
Dolenec Franjo 660-153 Matije Gupca 14 Sveta Marija
Dolenec Ignac 660-243 Kolodvorska 4 Sveta Marija
Dolenec Slavko 660-839 Matije Gupca 21 Sveta Marija
Dudek Ivan 660-613 Maršala Tita 39 Donji Mihaljevec
Dudek Josip 660-707 Dravska 9 Donji Mihaljevec
Dvorski Zlatko 660-724 Mirka Dvorskog 2 Sveta Marija

E
E.G.P. Poljak D.O.O. 660-484 Trg bana Jelačića 8 Sveta Marija
Erdelji Anette 660-268 Andrije Habuša 4 Sveta Marija
Erdelji Božidar 660-824 Glavna 44 Sveta Marija
Erdelji Dragutin 660-802 Zelengaj 18 Sveta Marija
Erdelji Ivan 660-851 Vladimira Nazora 43 Sveta Marija
Erdelji Ivo 660-036 Rade Končara 3 Sveta Marija
Erdelji Katarina 660-196 Braće Radića 10 Sveta Marija
Erdelji Slavko 660-299 Mirka Dvorskog 11 A Sveta Marija
Erdelji Vinko 660-161 Glavna 44 Sveta Marija
Erdelji Zvonko 660-203 Kolodvorska 37 Sveta Marija
Erdelji Željko 660-842 Glavna 33 Sveta Marija
Erdelji Željko 660-396 Vladimira Nazora 48 Sveta Marija
Erent Ivan 660-122 Maršala Tita 46 Donji Mihaljevec
Erent Josip 660-124 Maršala Tita 59 Donji Mihaljevec

F
Frančić Darko 660-323 Ivana Žbulja 38 Sveta Marija
Frančić Dragutin 660-173 Mije Hunjadi 15 Sveta Marija
Frančić Ivan 660-296 Mirka Dvorskog 16 Sveta Marija
Frančić Ivan 660-837 Vladimira Nazora 39 Sveta Marija
Frančić Josip 660-193 Glavna 17 Sveta Marija
Frančić Katarina 660-120 Mirka Dvorskog 8 Sveta Marija
Frančić Margareta 660-744 Glavna 21 Sveta Marija
Frančić Marija 660-727 Mije Hunjadi 4 Sveta Marija
Frančić Marija 660-318 Ivana Žbulja 6 Sveta Marija
Frančić Matija 660-485 Trg bana Jelačića 12 Sveta Marija
Frančić Stjepan 660-334 Glavna 18 Sveta Marija
Frančić Valent 660-009 Mirka Dvorskog 4 Sveta Marija
Franćić Ljubica 660-185 Braće Kanižaj 6 Sveta Marija

G
Gasparić Jelena 660-812 Glavna 68 Sveta Marija
Gašparić Doroteja 660-391 Vladimira Nazora 53 Sveta Marija
Gašparić Drago 660-214 Zelengaj 17 Sveta Marija
Gašparić Dragutin 660-325 Ivana Žbulja 11 Sveta Marija
Gašparić Đuro 660-348 Glavna 91 Sveta Marija
Gašparić Ivan 660-450 Borisa Kidriča 2 Sveta Marija
Gašparić Lidija 660-251 Zelengaj 31 Sveta Marija
Gašparić Marija 660-301 Mirka Dvorskog 13 Sveta Marija
Gašparić Mario 660-790 Vladimira Nazora 19 Sveta Marija
Gašparić Pavao 660-405 Vladimira Nazora 73 Sveta Marija
Gašparić Stanislav 660-380 Vladimira Nazora 63 Sveta Marija
Gašparić Stjepan 660-279 Andrije Habuša 18 Sveta Marija
Gašparić Stjepan 660-468 Braće Radića 16 Sveta Marija
Gašparić Valent 660-319 Ivana Žbulja 9 Sveta Marija
Gašparić Valent 660-392 Vladimira Nazora 61 Sveta Marija
Gašparić Vladimir 660-192 Vladimira Nazora 69 Sveta Marija
Glavak Nada 660-143 Čakovečka 30 Donji Mihaljevec
Golub Vladimir 660-768 Zelengaj 15 Sveta Marija
Golubić Ana 660-390 Vladimira Nazora 58 Sveta Marija
Golubić Antun 660-206 Kolodvorska 27 Sveta Marija
Golubić Antun 660-684 Katarine Zrinski 7 Sveta Marija
Golubić Augustin 660-316 Ivana Žbulja 52 Sveta Marija
Golubić Dražen 660-194 Zelengaj 4 Sveta Marija
Golubić Ivan 660-393 Vladimira Nazora 54 Sveta Marija
Golubić Ivan 660-421 Pavleka Miškine 1 A Sveta Marija
Golubić Ivan 660-749 Maršala Tita 48 Donji Mihaljevec
Golubić Josip 660-460 Braće Radića 14 Sveta Marija
Golubić Rudolf 660-033 Vladimira Nazora 32 Sveta Marija
Golubić Stjepan 660-397 Vladimira Nazora 35 Sveta Marija
Golubić Zdravko 660-261 Katarine Zrinski 7 Sveta Marija
Golubić Željko 660-483 Trg bana Jelačića 23 Sveta Marija
Goričanec Anđela 660-223 Mije Hunjadi 13 Sveta Marija
Goričanec Ljubica 660-327 Ivana Žbulja 40 Sveta Marija
Gosarić Ivan 660-583 Andrije Habuša 19 Donji Mihaljevec
Gosarić Mijo 660-585 Andrije Habuša 21 Donji Mihaljevec
Gosarić Valent 660-137 Trg Slobode 25 Donji Mihaljevec
Gosarić Željko 660-799 Andrije Habuša 2 Donji Mihaljevec
Granatir Mijo 660-689 Maršala Tita 35 Donji Mihaljevec
Gregurek Krešo 660-518 Prvomajska 16 Donji Mihaljevec
Grivec Branko 660-671 Mije Hunjadi 2 A Sveta Marija

H
Habjan Dražen 660-478 Trg bana Jelačića 19 Sveta Marija
Habuš Antun 660-076 Prvomajska 3 Donji Mihaljevec
Habuš Ivan 660-135 Andrije Habuša 27 Donji Mihaljevec
Habuš Josip 660-467 Braće Radića 27 Sveta Marija
Habuš Josip 660-582 Andrije Habuša 25 Donji Mihaljevec
Habuš Matilda 660-764 Palih Boraca 1 Donji Mihaljevec
Habuš Stjepan 660-796 Andrije Habuša 51 Sveta Marija
Habuš Vlado 660-527 Čakovečka 36 Donji Mihaljevec
Habuš Zorislav 660-216 Kolodvorska 25 B Sveta Marija
Habuš Željko, Ing.Ele. 660-114 Braće Radića 23 Sveta Marija
Hederić Stjepan 660-797 Vladimira Nazora 45 Sveta Marija
Herc Branko 660-509 Ivana Žbulja 1 Donji Mihaljevec
Herc Stjepan 660-557 Franje Novaka 10 Donji Mihaljevec
Horvat Anđela 660-696 Cvjetna 8 Sveta Marija
Horvat Edo 660-034 Čakovečka 64 Donji Mihaljevec
Horvat Franjo 660-350 Glavna 18 B Sveta Marija
Horvat Franjo 660-534 Čakovečka 78 Donji Mihaljevec
Horvat Ivan 660-152 Marka Kovača 11 Sveta Marija
Horvat Ivan 660-369 Glavna 48 Sveta Marija
Horvat Ivan 660-787 Omladinska 6 Sveta Marija
Horvat Ivan 660-505 Dravska 5 Donji Mihaljevec
Horvat Ivan 660-556 Franje Bartolića 3 Donji Mihaljevec
Horvat Josip 660-558 Franje Novaka 9 Donji Mihaljevec
Horvat Marjan 660-379 Vladimira Nazora 12 Sveta Marija
Horvat Nada 660-464 Braće Radića 24 Sveta Marija
Horvat Valentin 660-614 Maršala Tita 76 Donji Mihaljevec
Horvat Vid 660-773 Ivana Žbulja 20 Sveta Marija
Horvat Vladimir 660-759 Palih Boraca 19 Donji Mihaljevec
Hošnjak Božica 660-286 Andrije Habuša 41 Sveta Marija
Hujs Marija 660-402 Vladimira Nazora 10 Sveta Marija
Hunjadi Dean, Ing. Agr. 660-356 Glavna 93 Sveta Marija
Hunjadi Dragutin 660-305 Marka Kovača 12 Sveta Marija
Hunjadi Đuro 660-172 Glavna 34 Sveta Marija
Hunjadi Franjo 660-716 Franje Novaka 6 Donji Mihaljevec
Hunjadi Josip 660-321 Ivana Žbulja 42 Sveta Marija
Hunjadi Josip 660-438 Matije Gupca 6 Sveta Marija
Hunjadi Marija 660-113 Pavleka Miškine 3 Sveta Marija
Hunjadi Mario 660-171 Glavna 36 Sveta Marija
Hunjadi Ruža 660-005 Mirka Dvorskog 3 Sveta Marija
Hunjadi Terezija 660-760 Marka Kovača 12 Sveta Marija
Hunjadi Vinko 660-381 Vladimira Nazora 8 Sveta Marija
Hunjadi-Šelendić Renata 660-415 Pavleka Miškine 12 Sveta Marija

I
Igrec Anton 660-440 Matije Gupca 4 Sveta Marija
Igrec Antun 660-087 Maršala Tita 94 Donji Mihaljevec
Igrec Antun 660-611 Maršala Tita 106 Donji Mihaljevec
Igrec Dalibor 660-738 Rade Končara 9 Sveta Marija
Igrec Davor 660-721 Franje Novaka 3 Donji Mihaljevec
Igrec Đuro 660-678 Čakovečka 66 Donji Mihaljevec
Igrec Ivan 660-532 Čakovečka 48 Donji Mihaljevec
Igrec Ivan 660-563 Palih Boraca 17 Donji Mihaljevec
Igrec Ivan 660-567 Palih Boraca 34 Donji Mihaljevec
Igrec Ivan 660-581 Andrije Habuša 12 Donji Mihaljevec
Igrec Josip 660-060 Maršala Tita 90 Donji Mihaljevec
Igrec Josip 660-085 Maršala Tita 52 Donji Mihaljevec
Igrec Josip 660-090 Maršala Tita 27 Donji Mihaljevec
Igrec Josip 660-676 Maršala Tita 104 Donji Mihaljevec
Igrec Lucija 660-123 Maršala Tita 71 Donji Mihaljevec
Igrec Marija 660-831 Palih Boraca 7 Donji Mihaljevec
Igrec Matija 660-179 Braće Radića 4 Sveta Marija
Igrec Nada 660-099 Maršala Tita 56 Donji Mihaljevec
Igrec Pavao 660-670 Maršala Tita 96 Donji Mihaljevec
Igrec Stjepan 660-435 Matije Gupca 2 Sveta Marija
Igrec Stjepan 660-139 Maršala Tita 54 Donji Mihaljevec
Igrec Stjepan 660-501 Dravska 7 Donji Mihaljevec
Igrec Terezija 660-072 Čakovečka 86 Donji Mihaljevec
Igrec Zdravko 660-174 Mije Hunjadi 9 Sveta Marija
Igrec Zdravko 660-693 Pavleka Miškine 1 Sveta Marija
Instal-Promet Kanižaj 660-690 Braće Radića 26 Sveta Marija
Iskra Ana 660-241 Kolodvorska 14 Sveta Marija
Ivaci Ana 660-413 Pavleka Miškine 18 Sveta Marija
Ivaci Ana 660-454 Braće Radića 17 Sveta Marija
Ivaci Nikica 660-601 Maršala Tita 50 Donji Mihaljevec
Ivaci Stjepan 660-495 Kolodvorska 34 Donji Mihaljevec
Ivaci Zdravko 660-847 Kolodvorska 26 Donji Mihaljevec
Ivančok Ivanka 660-453 Borisa Kidriča 6 Sveta Marija
Ivančok Marija 660-692 Omladinska 9 Sveta Marija

J
Jakupek Nada 660-789 Marka Kovača 13 Sveta Marija
Jambrešić Andrija 660-199 Glavna 4 Sveta Marija
Jambrešić Edo 660-029 Kolodvorska 41 Sveta Marija
Jambrešić Ivan 660-262 Omladinska 13 Sveta Marija
Jambrešić Ivan 660-772 Andrije Habuša 32 Sveta Marija
Jambrešić Mijo 660-201 Kolodvorska 45 Sveta Marija
Jambrešić Stanislav 660-285 Andrije Habuša 38 Sveta Marija
Jambrešić Valent 660-291 Andrije Habuša 63 Sveta Marija
Jambrešić Viktor 660-007 Ivana Žbulja 4 Sveta Marija
Janković Dragutin 660-330 Glavna 71 Sveta Marija
Janković Đuro 660-526 Čakovečka 84 Donji Mihaljevec
Janković Đuro 660-530 Čakovečka 2 Donji Mihaljevec
Janković Franjo 660-428 Braće Kanižaj 12 Sveta Marija
Janković Ivan 660-188 Vladimira Nazora 30 Sveta Marija
Janković Ivan 660-336 Glavna 95 Sveta Marija
Janković Ivan 660-130 Maršala Tita 64 Donji Mihaljevec
Janković Josip 660-382 Vladimira Nazora 55 Sveta Marija
Janković Josip 660-386 Vladimira Nazora 24 Sveta Marija
Janković Ladislav 660-425 Braće Kanižaj 10 Sveta Marija
Janković Marijan 660-271 Andrije Habuša 9 Sveta Marija
Janković Mijo 660-340 Glavna 31 Sveta Marija
Janković Mijo 660-362 Glavna 75 Sveta Marija
Janković Stjepan 660-010 Braće Kanižaj 8 Sveta Marija
Janković Stjepan 660-465 Braće Radića 15 Sveta Marija
Janković Vlado 660-449 Borisa Kidriča 13 Sveta Marija
Janković Zoran 660-357 Glavna 35 Sveta Marija
Jeđut Zlatko 660-287 Andrije Habuša 42 Sveta Marija
Jurak Franjo 660-726 Čakovečka 16 Donji Mihaljevec
Jurak Ivica 660-565 Palih Boraca 15 Donji Mihaljevec
Jurak Stjepan 660-400 Čakovečka 70 Donji Mihaljevec

K
Kanižaj Ana 660-770 Omladinska 4

Sveta Marija

Kanižaj Đuro 660-097 Maršala Tita 16

Donji Mihaljevec

Kanižaj Eduard 660-014 Matije Gupca 12 Sveta Marija
Kanižaj Eduard 660-215 Zelengaj 25 Sveta Marija
Kanižaj Franjo 660-061 Mirka Dvorskog 9 Sveta Marija
Kanižaj Franjo 660-298 Mirka Dvorskog 22 Sveta Marija
Kanižaj Franjo 660-520 Prvomajska 8 Donji Mihaljevec
Kanižaj Ivan 660-106 Matije Gupca 19 Sveta Marija
Kanižaj Ivan 660-226 Mije Hunjadi 22 Sveta Marija
Kanižaj Ivan 660-252 Zelengaj 32 Sveta Marija
Kanižaj Ivan 660-776 Andrije Habuša 17 Donji Mihaljevec
Kanižaj Ivana 660-853 Zelengaj 25 Sveta Marija
Kanižaj Josip 660-249 Zelengaj 26 Sveta Marija
Kanižaj Katarina 660-510 Ivana Žbulja 7 Donji Mihaljevec
Kanižaj Matija 660-352 Glavna 43 Sveta Marija
Kanižaj Milenko 660-187 Ivana Žbulja 54 Sveta Marija
Kanižaj Rudolf 660-018 Matije Gupca 10 Sveta Marija
Kanižaj Ružica 660-762 Katarine Zrinski 22 Sveta Marija
Kanižaj Stjepan 660-775 Cvjetna 11 Sveta Marija
Kanižaj Stjepan 660-307 Marka Kovača 6 Sveta Marija
Kanižaj Vladimir 660-156 Matije Gupca 1 Sveta Marija
Kanižaj Zlatko 660-158 Kolodvorska 2 Sveta Marija
Kanižaj Štefanija 660-418 Pavleka Miikine 6 Sveta Marija
Karažinec Marijan 660-448 Borisa Kidriča 14 Sveta Marija
Karažinec Mijo 660-304 Marka Kovača 10 Sveta Marija
Karažinec Vladimir 660-444 Cvjetna 7 Sveta Marija
Karloci Franjo 660-574 Palih Boraca 6 Donji Mihaljevec
Kaser Viktor 660-834 Mije Hunjadi bb Sveta Marija
Kedmenec Ana 660-451 Borisa Kidriča 10 Sveta Marija
Kedmenec Antun 660-473 Rade Končara 21 Sveta Marija
Kedmenec Đuro 660-211 Glavna 24 Sveta Marija
Kedmenec Edo 660-475 Rade Končara 25 Sveta Marija
Kedmenec Ivan 660-168 Glavna 26 Sveta Marija
Kedmenec Ivan 660-712 Mije Hunjadi 2 C Sveta Marija
Kedmenec Josip 660-403 Vladimira Nazora 11 Sveta Marija
Kedmenec Katarina 660-714 Maršala Tita 22 Donji Mihaljevec
Kedmenec Marija 660-774 Kolodvorska 31 Sveta Marija
Kedmenec Stjepan 660-032 Braće Kanižaj 14 Sveta Marija
Kedmenec Stjepan 660-115 Cvjetna 8 Sveta Marija
Kedmenec Stjepan 660-477 Trg bana Jelačića 17 Sveta Marija
Kedmenec Vladimir 660-476 Trg bana Jelačića 29 A Sveta Marija
Kegalj Anđelka 660-290 Andrije Habuša 47 Sveta Marija
Kenđel Ivan 660-408 Vladimira Nazora 38 A Sveta Marija
Kenđel Terezija 660-784 Mije Hunjadi 33 Sveta Marija
Klarić Eduard 660-596 Kolodvorska 2 Donji Mihaljevec
Klarić Franjo 660-490 Kolodvorska 36 Donji Mihaljevec
Klarić Ivan 660-368 Glavna 20 Sveta Marija
Klarić Ivan 660-600 Čakovečka 72 Donji Mihaljevec
Klarić Ivan 660-841 Kolodvorska 4 Donji Mihaljevec
Klarić Josip 660-604 Maršala Tita 86 Donji Mihaljevec
Klarić Mato 660-347 Glavna 77 Sveta Marija
Klarić Mato 660-401 Vladimira Nazora 77 Sveta Marija
Klarić Milan 660-521 Trg Slobode 11 Donji Mihaljevec
Klarić Pavao 660-732 Zelengaj 22 Sveta Marija
Klarić Vinko 660-027 Vladimira Nazora 38 Sveta Marija
Kočiš Branko 660-586 Andrije Habuša 3 Donji Mihaljevec
Kočiš Josip 660-546 Čakovečka 74 Donji Mihaljevec
Kolundžija Katarina 660-162 Glavna 66 Sveta Marija
Komorski Franjo 660-213 Zelengaj 8 Sveta Marija
Komorski Ivan 660-765 Dravska 6 Donji Mihaljevec
Komorski Matija 660-269 Andrije Habuša 5 Sveta Marija
Konopljak Andrija 660-417 Pavleka Miškine 14 Sveta Marija
Konopljak Ivan 660-466 Braće Radića 18 Sveta Marija
Konopljak Marija 660-063 Čakovečka 13 Donji Mihaljevec
Kos Slavko 660-452 Borisa Kidriča 1 Sveta Marija
Kos Vladimir 660-610 Maršala Tita 12 Donji Mihaljevec
Kostel Stjepan 660-136 Trg Slobode 23 Donji Mihaljevec
Kostel Stjepan 660-822 Čakovečka 39 Donji Mihaljevec
KOT COMMERCE d.o.o. 660-828 Trg bana Jelačića bb Sveta Marija
Kovač Vladimir 660-071 Čakovečka 92 Donji Mihaljevec
Kovač Vlado 660-525 Prvomajska 7 Donji Mihaljevec
Kozarić Igor 660-769 Franje Bartolića 1 Donji Mihaljevec
Kozarić Josip 660-503 Dravska 3 Donji Mihaljevec
Kozarić Mijo 660-511 Ivana Žbulja 1 A Donji Mihaljevec
Kranjec Darko 660-228 Mije Hunjadi 39 Sveta Marija
Kranjec Dragutin 660-488 Kolodvorska 2 A Sveta Marija
Kranjec Ivan 660-157 Andrije Habuša 37 Sveta Marija
Kranjec Ivan 660-346 Glavna 62 Sveta Marija
Kranjec Katarina 660-763 Vladimira Nazora 41 Sveta Marija
Kranjec Katarina 660-131 Palih Boraca 13 Donji Mihaljevec
Kranjec Lucija 660-149 Prvomajska 5 Donji Mihaljevec
Kranjec Mijo 660-372 Glavna 73 Sveta Marija
Kranjec Regina 660-778 Glavna 59 Sveta Marija
Kranjec Stjepan 660-025 Pavleka Miškine 1 E Sveta Marija
Kvakan Anđelko 660-482 Trg bana Jelačića 14 Sveta Marija
Kvakan Andrija 660-664 Kolodvorska 41 Sveta Marija
Kvakan Antun 660-706 Trg bana Jelačića 21 Sveta Marija
Kvakan Dragutin 660-366 Glavna 30 A Sveta Marija
Kvakan Eduard, zidar 660-004 Borisa Kidriča 12 Sveta Marija
Kvakan Franjo 660-208 Zelengaj 3 Sveta Marija
Kvakan Franjo 660-212 Kolodvorska 44 Sveta Marija
Kvakan Franjo 660-311 Ivana Žbulja 13 Sveta Marija
Kvakan Ivan 660-021 Trg bana Jelačića 21 Sveta Marija
Kvakan Ivan 660-363 Glavna 38 Sveta Marija
Kvakan Ivan 660-407 Vladimira Nazora 28 Sveta Marija
Kvakan Josip 660-112 Zelengaj 14 Sveta Marija
Kvakan Josip 660-398 Vladimira Nazora 31 Sveta Marija
Kvakan Katarina 660-167 Glavna 32 Sveta Marija
Kvakan Mijo 660-324 Ivana Žbulja 28 Sveta Marija
Kvakan Stjepan 660-447 Cvjetna 16 Sveta Marija
Kvakan Stjepan 660-809 Marka Kovača 3 Sveta Marija
Kvakan Vladimir 660-278 Andije Habuša 16 Sveta Marija
Kvakan Vladimir 660-375 Vladimira Nazora 16 Sveta Marija

posljednja promjena: 12. 12. 2008.